Stenrevs projektet ved Hou

Opdateret d. 22. august '21

I flere hundrede år er der fisket sten op i havet rundt om Hou helt frem til 1990’erne, hvilket historier i lokalarkivet vidner om. Folk, der kan huske tilbage til 1960’erne erindrer stadig snorkelture under havet, hvor der både voksede tang og ålegræs mellem revlerne, ligesom badende trådte på små fladfisk, der lå gemt i sandet. Børnene fangede krabber og hundestejlere og så imponerende store stimer af fiskeyngel

Stenrevsgruppen ved Hou har en ambition om at etablere 3 stenrev i området ud for Hou. Stenrevene skal udlægges for at give planter og dyr gode muligheder for at genetablere sig i det sydlige område af Århus Bugten.

Formålet er primært at genskabe levesteder til flora og fauna og fremme artsdiversiten. Derudover vil det også give en god adgang til havstudier  samt en forståelse for naturen i havet for elever på efterskolen HMi og Egmont Højskolen. Borgere og folk udefra kan få en dykkeroplevelse eller en snorkeltur for at udvide deres kendskab til havmiljøet.

Planen er at etablere 2 stenrev ved nordstranden henholdsvis udfor egmontbroen på 4 meters dybde og ved Hølken i 6 meters dybde samt et rev ved sydstranden, der går SV for den vestlige lysthavnsmole i 2-3 meters dybde langs Houløbet.

 

Rev nr 1. - i området mellem Hølken og Dyngby.

Ca 100 x 800 m på ca 4 - 8 m vand.                                                                                                           Blandede bunker af mindres sten med spredte større sten imellem.                                       Bunkerne ca 1,5 m høje med 5 m mellemrum med 2 sten a ¼ m3 imellem.  Der vil minimum være 2,5 meter vanddybde fra toppene af stenbunkerne (ved middel vandstand).

Rev nr 2. - Ud for Egmont Broen

Ca 100 x 200 m på ca 4 m vand.                                                                                                                 Blandede bunker af mindres sten med spredte større sten imellem.                                         Bunkerne ca 1,0 m høje med 5 m mellemrum med ca 2 sten a ¼ m3 imellem. Der vil minimum være 2,5 meter vanddybde fra toppene af stenbunkerne (ved middel vandstand).

Rev nr 3. - I forlængelse af Hou lystbådhavns SØ hjørne

Ca 300m langt på ca 2,5 m vand.                                                                                                                    Bunker af sten på en linje med mellemrum imellem for at sikre, at der ikke sker ophobning af sand nord for dem.                                                                                                                                         Bunkerne ca 1,0 m høje, 2 m brede og med 2 m mellemrum. Der vil minimum være 1,5 meter vanddybde fra toppene af stenbunkerne (ved middel vandstand).


Hvor langt er vi

10. april, '21

Vi har over vinteren (20/21) brugt en del tid og møder på at få defineret og afgrænset stenrevs- projektet. Vi har snakket med lokalområdets interessanter, og er nu ved at lægge sidste hånd på selve ansøgningen til Kystdirektoratet.

21. maj, '21

I denne uge har vi fået afsluttet vores ansøgning til Kystdirektoratet, og fået den afsendt. Herefter skal arbejdsgruppen til at kigge på nogle af de næste skridt: Søge støtte hos fonde, indsamle sten og hvordan processen skal foregå.

25. juni

VI er kommet i kontakt med byggefirmaet Enkon. De tilbyder os 5000 kbm. granitsten som de har til at ligge i depot ved Hasselager. Det er et meget spændende tilbud.

stenbunke - Enkon.jpg

 12. august

I juni måned har vi også fået skabt kontakt med Århus Universitet. De vil meget gerne indgå i et samarbejde med hensyn til såning og udlægning af makroalger i vores projektområder - det bliver spændende. Et sådant tiltag vil være en sidegevinst og videreudvikling af vores grundide omkring genetableringen af et stenrev ved Hou.

20. august

Hou fællesforum kystvandring.jpg

Tirsdag aften d. 17 august havde ”Hou Fællesforums grønne fokusgruppe” arrangeret en aftenvandring, hvor der blandt andet blev informeret om Stenrevsgruppen arbejde. Det var en flot aften med 50 deltagere.

 

 

 

 

Billeder fra området

Billeder fra Troels og Sørens tur i området ud for hou Havn.  november 2020

 

Dag på vandet i februar '21, hvor vi lavede søkort og observationsbilleder til dokumentation om de kommende stenrevsområder.

 

 

 

 

Arbejdsgruppen - hvem er vi

I arbejdsgruppen sidder følgende:
Erik Hviid – initiativtager og formand for Høfdeholderne
Lars Johnsen
Søren Bojer Kristensen,  Egmont Højskolen
Jacob Karstoft Ebbensgaard, HMI
Mads Harboe, HMI
Birgit Liv Hansen, formand for Hou Sejlklub
Keld Linaa - Danmarks Naturfredningsforening Odder
Dorte Wissendorff, Fællesforum/Hou lokalråd
Martin Mikkelsen, lystfisker og byrådsmedlem
Morten Rud, supervisor havbiolog, ansat i Odder Kommune
 

Kontakt:
Hvis I ønsker at kontakte gruppen på email: bojersoren@gmail.com
Kommentarer/forslag til hjemmesiden: Hans Otto Lunde / ho@egmont-hs.dk
 
 
Mødereferater:

Stenrev i Danmark

Her er en oversigt over andre stenrevsprojekter rundt omkring i Danmark.

Limfjorden omkring Livø - www.stenrev.dk

Horsens Fjord - www.redhorsensfjord.dk

Køge Bugt - koegebugtstenrev.dk

Nordkysten / Sjælland - hunderevet.dk

Als Stenrev - alsstenrev.dk

 

 

Stenbank

  • Vil du hjælpe os !

Er du f.eks. landmand og har en bunke sten, som du gerne vil donere til vores projekt, er du meget velkommen til at kontakte os: bojersoren@gmail.com .

Er du på anden måde interesseret i vores intiativ, er du selvfølgelig også velkommen til at kontakte os.