Stenrevs projekt i Hou

Opdateret d. 8. juni '24

I mere end 100 år har der været fisket sten op af havet. Rundt om Hou helt frem til 1990'erne, hvilket historier i lokalarkivet vidner om. Folk, kan huske tilbage til 1960'erne og mindes stadig snorkelture under havet, hvor der både voksede tang og ålegræs mellem revlerne, ligesom badene trådte på små fladfisk, der lå gemt i sandet. 

Stenrevsgruppen ved Hou har en ambition om at etablere 3 stenrev i området ud for Hou. Stenrevene bliver gode sunde marine biotoper, hvor planter og dyreliv får gode betingelser for at leve og vokse. Vi tror på at det sydlige område af Århus Bugten er et godt sted for stenrev, her er der strøm og frisk vand, og tidligere har der været meget liv i vandet her på egnen - det vil vi gerne have tilbage.

Sigtet går primært på at genskabe levesteder til flora og fauna og marin mangfoldighed. Derudover vil det også  give god adgang til havstudier for mennesker og institutioner, der er nysgerrige på naturen I havet samt for elever på efterskolen HMI og Egmont Højskolen. Borgere og folk udefra kan få en dykkeroplevelse eller en snorkeltur for at udvide deres kendskab til havmiljøet.

Ambitionen er at etablere 2 stenrev ved Nordstranden. Henholdsvis ud for Egmontbroen på 4 meters dybde og ved Dyngby Hoved i  3 - 8meters dybde. Vi vil også etablere et rev ved sydstranden, der går SV fra den vestlige lysthavnsmole i 2-3 meters dybde langs Houløbet.

Sommeren 2023 blev Rev 2 - Egmont Revet og Rev 3 - Marina Revet etableret. De ligger nu begge på havets bund, planter og dyr er velkomne til at flytte ind. Derudover er vi også begyndt på Rev 1 - Dyngby Revet, her har vi udlagt 600 kbm. sten. Dette færdiggøres sommeren 2024.

Rev nr 1 - Dyngby Revet.

Dyngby Hoved, Ca 200 x 400 m ved ca 4 - 8 m vand.                                                                                          Blandede bunker mindst sten med nævnte større sten imellem.  Bunkers ca. 1,5 m høje med
5 m. mellemrum med  2 sten a ¼ m3 imellem. Der vil minimum være 2,5 meter vandybde fra toppen af ​​stenbunkerne (ved middel vandstand).

Rev nr 2 - Egmont revet

Området ud for Egmont Højskolen / Hou Søsportscenter. Ca 100 x 200 m på ca 4 m dybde. 
Spredte bunker af sten med enkelte liggende større sten imellem. Bunker ca 1,0 m høje af ca. 5 kbm. med enkelte liggende sten imellem. Der vil minimum være 2,5 meter vandybde fra toppen af ​​stenbunkerne (ved middel vandstand).

Rev nr 3 - marina revet

Hou Lystbådhavns SØ. hjørne. Ca. 300 m. langt  Bestående af stenbunker, der ligger på linie.      Bunker af sten på en linje med mellemrum imellem for at sikre, at der ikke sker ophobning af sand nord for dem. Bunkers ca 1,0 m høje, 2 m brede og  2 m høje. Der vil minimum være 1,5 meter vandybde fra toppen af ​​stenbunkerne (ved middel vandstand).

Status

8. juni '24
Om halvanden uge holder vi indvielse på vores tre stenrev. Indbydelsen kan I se her:
Indbydelse til indvielse
 
4. juni '24
Jacob har været ude at besøge Vesta Fjord, som er igang med at lægge stenene fra Norge i vandet ved Dyngby Revet.
 
26. maj '24
Idag er stenene fra Norge ankommet. De er ankret op ved Dyngby Hage, hvor de skal blive en stor del af Dyngby Revet. På prammen ligger der 3200 kbm. sten som skal lægges i vandet hen over de næste to uger.
 
16. maj '24
 Igår blev dette billede taget af Egmont Revet. Det blev taget i stille vejr og ved lavvande. Vi synes, det giver et rigtig billede af, hvordan revet er formet.
 
 14. maj '24
I fredags var Jacob og Søren ude at tage monitorerings billeder af Egmont Revet. Gå ind på "Billeder" fanen og se, hvordan stenene bliver mere og mere bevokset.
 
14. april '24
Her i starten af april har HMI's dykkerlinie lagt snorkelbane ud ved Marina Revet. Det er der blevet lavet en rigtig god film omkring.
 
16. februar '24
Vores kamera mand, Kasper, har lavet dette video interview om HMI's dykkerlinie besøg af Egmont Revet. Det er dejligt, at der kommer så mange ud og besøger vores nye rev.
 
26. november '23
I fredags var HMIs dykkerlinie ude at kigge til Egmont Revet. Der fandt de den her laughing
Søanemone
 
13. november '23

I fredags fik Stenrevsgruppen ved Hou æren af at få tildelt Dansk Sejlunions Bæredygtighedspris. Med prisen følger der 20.000 kr. Det er Hou Lystbådforening, som har nomineret gruppen. Sammenhængen er arbejdet omkring placeringerne af stenrevene, således at de ligger steder, hvor mange brugere af havet kan se det som en god ide. Tak! og pengene må vi bruge godt for borgerne her i Hou i samarbejde med lystbådsforeningen.

29. september '23

I aften skal vi som gruppe afsted til Odder Kommunes Frivillighedsfest. Vi er blevet nomineret til Årets Bæredygtigheds Pris. Det sætter vi pris på - det er altid rart at få noget anerkendelse fra ens omverden.

1. september '23

Kasper og Simon har lavet disse to videoer af ved udlægningen af Egmont Revet og Dyngby Revet. Vi synes selv, det er nogle meget flotte videoer :-)

 24. august '23

Så er Vesta Fjord tilbage i Hou. De er gået igang med at lægge de sten, vi har tilbage,  ud ved Dyngby. Det bliver vores tredje rev, og også det største. Det kommer til at blive på omkring 3500 kbm. I denne omgang lægges der 600 kbm. sten ud, og i foråret 24 bliver det så anlagt færdig :-)

24. juni '23

udlægningen af Egmont Revet er fortsat i fuld gang. Vi håber, at rederiet, når langt med det i tiden her op til sommerferien. De må efterhånden været nået halvvejs af de 1150 kbm sten, der skal blive til Egmont Revet. 

Til august vil Vesta Fjord fortsætte udlægningen af sten. På det tidspunkt vil de komme til at begynde på det store Dyngby Rev. Det bliver spændende, hvor mange sten vi har på hånden til denne første runde af udlægning til Dyngby Revet :-)

16. juni '23
Vi er kommet i "avisen" i disse dage:
www.tv2ostjylland.dk/odder/soeren-skaffede-fire-millioner-kroner-til-sit-droemmeprojekt
www.tv2ostjylland.dk/nyheder/19-06-2023/1930/mandag-den-19-juni-2023-1930
Omtale kan vi godt lide tongue-out
 
14. juni '23

Idag er Vesta Fjord startet på Egmont Revet. Prammen er lige ud for Egmont Broen for at starte med de bunker sten, som skal vise vejen ud til selve revet.

Vesta Fjord - Egmont Revet

 13. juni ´23

Idag har været en begivenhedsrig dag. Vesta Fjord har været i Hou de sidste par dage, og stenene ligger overalt nede på havnekajen. Vi har været nede og overvære at rederiet er begyndt med at lægge de første sten ud. Idag er de startet på Marina revet syd for havnen, og det vil være "fyldt op" imorgen. vi har også brugt tid på video optagning til diverse produktioner at forløbet.

I kan se en video her om vores opstart af udlægning af sten:

20. maj '23

Her i foråret, hvor vi er meget rettet mod den snarlige første udlægning af sten, er arbejdsgruppen blevet to medlemmer rigere. Kasper Rander og Simon Quintal er begge gået med i gruppen. De vil meget gerne give dette projekt mulighed for at fortælle den gode fortælling om projektet ud til lokalsamfundet og andre interessenter. De to er rigtig dygtig med et kamera, og de bliver helt klart et aktiv for vores gruppe.

 18 marts '23

Den seneste tid er gået med mange praktiske møder og gode samarbejdspartnere. Projektet går meget fremad denne vinter. Efter det er lykkedes os at opnå den økonomiske støtte fra Velux Fonden, har vi haft travlt med at finde rederi, transport af sten, aftaler med Hou Havn, færger og meget andet.

Vi har også fået lavet mange gode aftaler med landmænd, der gerne vil støtte stenrevene med sten. Vi har været afsted og fortælle om Stenrevsprojektet hos både Odder Familie Landbrug og hos Odder Skanderborg Landboforening - det håber, vi at der kan komme noget ud af. Det er der allerede. Pt. har vi opnået aftaler med lokale landmænd for samlet 100 kbm. sten. Det lover rigtig godt.

1. marts.

I denne uge har vi været til byggemøde med Encon, Vestafjord og Hou Havn for at se på udlægningen til rev 2 og 3. Den bliver sat i gang d. 22. maj og kommer til at foregå i ca. 2 uger. Det bliver rigtig spændende. Vi har også mødtes med  Center for Marine Natur Genopretning for at lave den endelige udformning af revene. Skitsen ser således ud:

skitse rev 2

18 januar '23

Idag har vi fået tilladelse fra Kystdirektoratet til at stenrevet ud for Dyngby Hage - "Rev 1". Han mange ting, som flasker sig for os her i januar. Det bliver et spændende forår vi går imøde, for vi Kommer til selve udlægningen af ​​​​​​sten i havet.

13 januar '23

I dag han vi kommer i Horsens Folkeblad med det forrige projekt. Hvor vi bla. for takket for tidligere flådedonation fra Velux Fonden.  Sten for 4 mio kr.   

 stenfor4mio,horsensfolkeblad.png

9 januar '23

JUHUU!!! Idag er en meget stor dag for sterevsprojekt. Vi har modtaget bevilling fra Velux Fonden -   veluxfoundations.dk  til hele vores stenrevsprojekt. Velux Fonden har doneret 3,9 millioner kroner til projektet her i Hou. Velux Fonden har bl.a. som profil I disse år, "Et hav i Balance" , og grundet herfor har vi haft mulighed for at blive støttet økonomisk. Det er vi enormt glade for, nu har vi alle muligheder for at realisere vores stenrev her ved Hou.

4 december '22

Hele efteråret har været meget aktiv i stenrevsgruppen. Vi har mødtes med forskellige samarbejdspartnere: Odder Kommune, Moesgård Museum, Center for Marine Naturgenopretning, Kystdirektoratet og fonde. Vi har også fået skrevet en rapport om stenrevsprojektet og beskrevet kystens beskaffenhed som den ser ud idag. Det er foregået i samarbejde med Center for Marine Naturgenopretning.

 Alt dette virker til, at vi hele tiden kommer tættere på at få nogle sten i vandet. Vi har på fornemmelsen, at vi snart kan sætte næste fase igang.

19 september '22

I dagene 15. og 16. september var Keld og Søren afsted til Stenrevskonference i Sønderborg. Det var nogle dage med mange spændende oplæg fra andre stenrevsprojekter rundt om i Danmark og diverse forskning på området. Keld og Søren fik lavet mange gode relationer til relevante personer, med stor viden omkring etablering af stenrev i Danmark.

24. august '22

 

I denne uge har vi haft tre dykkere ude at se på vores stenrevsområder. De laver en marin arkæologisk forundersøgelse. Det er en nødvendighed, for at vi kan få lov til at lægge sten ud på de pågældende steder. Dykkerne kommer fra en afdeling på Moesgård Museum. Vi er spændte på deres tilbagemelding.

17. august '22

Igår aftes blev der afholdt et åbent møde på Egmont Højskolen. Her havde vi inviteret mulige samarbejdspartnere med henblik på at lave et grønt partnerskab omkring stenrev ud for kysten ved Hou. Det var en god aften med ene positive tilbagemeldinger. Vi havde deltagere fra Odder Kommune, Odder Turist, Odder / Skanderborg Landboforening, Østjysk Familielandbrug, Danmarks Lystfisker forbund, Hou Sejlklub og Danmarks Naturfredningsforening. Alt i alt var vi omkring 20 personer.  Grønt Partnerskab

3. juni, ´22

Hurra. Vi har fået en meget positiv bekræftelse fra Odder Kommune, Teknik og Miljø. De har valgt at give fuld økonomisk støtte til den marinarkæologiske forundersøgelse  som vi er forpligtigtet på inden vi lægger sten tilbage i havet. Det er vi meget glade for, og det bliver umiddelbart udført i sensommeren. Det er en undersøgelse som Moesgård Museum skal udføre.

27. maj '22

Blåmuslinge linje 2.jpg

Her tidligere idag har Stenrevsgruppens to medlemmer Keld og Søren været igang ved Egmont Højskolens store badbro. De har i samarbejde med Havets Hus og Danmarks Naturfredningsforening, afd. Odder sat en muslingeline op mellem broens yderste pæle. Muslingelinen fungerer sådan at blåmuslinger kan gro på denne og over et par år vokse sig store. Blåmuslinge kommer ad sig selv ved æg, der svæver frit rundt i vandsøjlen. Det er jo ikke fordi at en enkelt blåmuslinge line kan rense  det sydlige Kattegat. Men den kan være et godt eksempel i "mange bække små..." og den kan være et godt udgangspunkt i formidling af havets tilstand og, hvordan havet påvirkes positivt og negativt.

 20. maj '22

De sidste par uger har været nogle spændende uger. Efter at have snakket meget, drømt meget og planlagt meget, er vi ved at tage nogle spændende skridt i vores projekt. Først var vi til møde hos Odder Kommune, Teknik og Miljø afdelingen. Her snakkede vi om vores projekt generelt og hvordan Odder Kommune står i forhold til det. De er meget positive og vil meget gerne støtte os på de måder, de har muligheder for. De vil også meget gerne gå ind i en form for partnerskab, for at Stenrevsprojektet kan være så bredt forankret som muligt - også lokalt.  Teknik og Miljø opfordrer os også til at udvide dette partnerskab med andre organisationer, f.eks. landboforeningen, Århus Universitet, Dansk Naturfredningsforening m.fl. Det kommer vi til at kigge på i den kommende tid, for det vil helt sikkert understøtte vores projekt - venner er gode at have :-)

Efter dette møde med Teknik og Miljø kom vi i kontakt med Velux Fonden, som vil være en mulig fond, der kan give en betydelig økonomisk støtte til vores hovedformål. De opfordrede os til at sende en ansøgning med det samme. Derfor brugte vi en del timer foran computeren for at få lavet en fondsansøgning til Velux Fonden. Den er nu sendt afsted, og vi krydser fingre for at de tager godt imod den. Velux Fonden har en stor fokus disse år på at støtte projekter, som kan gavne de danske haves mijø, og her, synes vi, vil vores stenrevsprojekt passe godt ind.

 22. marts '22

Nu er vi kommet ind i en ny fase af projektet. Det er vi fordi, vi har fået grønt lys fra Kystdirektoratet til at etablere "stenrev 2" og "Stenrev 3". Det er vi rigtig glade for, og er gået videre med at indsamle materiale til fondssøgninger for få løst den økonomiske udfordring. I forhold til "Stenrev 1" er vi kommet frem til, at vi må i løbet af foråret se på en ny placering, da det nuværende forslag kommer til at blive svært af få tilladselse til pga. det ligger i den zone, hvor en mulig kommende Kattegatsforbindelse vil være.

Indenfor kort tid har vi et møde med Odder Kommune, hvor vi skal tale om, hvordan de kan støtte Stenrevsprojektet. Det ser vi frem til, og har også en forventning om at de kan gå ind og støtte projektet aktivt i nogle af de næste og mere praktiske faser.

9. december , ´21

I fredags fik vi en rigtig god mail fra Kystdirektoratet. De havde færdiggjort deres svar, og de har indtil videre give os tilladelse til at lave et stenrev ved "Stenrev 2", der ligger ud for Egmont Broen.  "Stenrev 3", der er i forbindelse med Hou Havns mole, er stadig i proces. Dvs. at vi kommer til at arbejde videre med tilladelse hertil. "Stenrev 1" har vi fået afslag på, fordi det er placeret i et område, som er udlagt til en evt. Kattegat-forbindelse. Umiddelbart er det ikke så tosset, for det vil givet vis være muligt en anden placering.

2. december, ´21

Igår, onsdag havde vi i Stenrevsgruppen møde med Jan Karøe. Han er formand for et lignende projekt i Horsens Fjord - www.redhorsensfjord.dk. Han gav os en præsentation af deres projekt, og de er meget længere i processen end os. De har allerede etableret 3 mindre stenrev, udsat skrubber og plantet ålegræs i  fjorden. Derudover fik vi mulighed for at få besvaret mange spørgsmål, både praktisk , strukturelle og økonomiske. Alt i alt en rigtig god aften.

16. november, '21

Odder Kommune har sendt dette høringssvar til Kystdirektoratet (og os som orientering): Høringssvar fra Odder Kommune.   En sådan tilbagemelding bliver vi glade for i arbejdsgruppen.

8. november, '21

Vi har i den seneste periode haft flere arbejdsmøder, hvor vi debaterer og planlægger, hvordan vi kommer videre med projektet. Vi kigger på konkrete udfordringer, bl.a. sten til revene, hvor kan vi hente erfaringer fra andre stenrevsgrupper i Danmark, hvor omfangsrig bliver det økonomiske fundament for projektet. Derudover har vi også lavet begyndende ideer til fondsstøtten af projektet.

Det er også i denne periode at Kystdirektoratet er ved at behandle vores ansøgning - lige nu er der hørings runde ved mulige interessenter. 

5. oktober, '21

Dansk Sejlunion har lavet en bæredygtighedspris, som DS klubber kan ansøge.  I den forbilndelse har Hou Sejlklub valgt at indstille vores stenrevsprojekt.   Hvis vi vinder, er prisen 20.000 kr, der selvfølgelig skal bruges på projektet. I kan se mere her:  dansksejlunion.dk/baeredygtighedsprisen

20. august, '21

Hou fællesforum kystvandring.jpg

Tirsdag aften d. 17 august havde ”Hou Fællesforums grønne fokusgruppe” arrangeret en aftenvandring, hvor der blandt andet blev informeret om Stenrevsgruppen arbejde. Det var en flot aften med 50 deltagere.

12. august, '21

I juni måned har vi også fået skabt kontakt med Århus Universitet. De vil meget gerne indgå i et samarbejde med hensyn til såning og udlægning af makroalger i vores projektområder - det bliver spændende. Et sådant tiltag vil være en sidegevinst og videreudvikling af vores grundide omkring genetableringen af et stenrev ved Hou.

25. juni, '21

VI er kommet i kontakt med byggefirmaet Enkon. De tilbyder os 5000 kbm. granitsten som de har til at ligge i depot ved Hasselager. Det er et meget spændende tilbud.

stenbunke - Enkon.jpg

21. maj, '21

I denne uge har vi fået afsluttet vores ansøgning til Kystdirektoratet, og fået den afsendt. Herefter skal arbejdsgruppen til at kigge på nogle af de næste skridt: Søge støtte hos fonde, indsamle sten og hvordan processen skal foregå.

10. april, '21

Vi har hen over vinteren (21/20) på baggrund af dagen og mere på det definerede og afgrænsede stenrevis-projektet. Vi har knipset med lokale ansøgninger, der kun er interessante, og vi har sidst på dagen afleveret de samme opslag til Kystdirektoratet.

 

 

Billeder fra området

Billeder fra monitorering ved Egmont revet, maj 2024

Billeder af stenene på Egmont Revet, oktober 2023

Egmont Revet, oktober23, 1.jpg

 

Billeder fra Troels og Sørens tur i området ud for hou Havn.  november 2020

 

Dag på vandet i februar '21, hvor vi lavede søkort og observationsbilleder til dokumentation om de kommende stenrevsområder.

 

 

 

 

Arbejdsgruppen - hvem er vi

I arbejdsgruppen sidder følgende:
Erik Hviid – initiativtager og formand for Høfdeholderne
Lars Johnsen, friluftsvejleder i Horsens Kommune
Søren Bojer Kristensen,  Egmont Højskolen
Jacob Karstoft Ebbensgaard, HMI
Birgit Liv Hansen, formand for Hou Sejlklub
Keld Linaa - Danmarks Naturfredningsforening Odder
Dorte Wissendorff, Fællesforum/Hou lokalråd
Martin Mikkelsen, lystfisker og byrådsmedlem
Mathis Olesen, lokal opvokset og nyuddannet havbiolog
Kaare Thing, beboer i Hou
Kasper Rander, beboer i Hou
Simon Quintal, beboer i Hou
 

Stenrev i Danmark

Her er en oversigt over andre stenrevsprojekter rundt omkring i Danmark.

Limfjorden omkring Livø - www.stenrev.dk

Horsens Fjord - www.redhorsensfjord.dk

Køge Bugt - koegebugtstenrev.dk

Nordkysten / Sjælland - hunderevet.dk

Als Stenrev - alsstenrev.dk

Vejle Fjord - Sund Vejle Fjord

 

 

Stenbank

  • Vil du hjælpe os !

Er du f.eks. landmand og har en bunke sten, som du gerne vil donere til vores projekt, er du meget velkommen til at kontakte os: bojersoren@gmail.com .

Er du på anden måde interesseret i vores intiativ, er du selvfølgelig også velkommen til at kontakte os.

Lige nu har vi stendepot ved Hou, men vi er også i kontakt med Skanderborg Kommune om et lignende stendepot omkring Skanderborg, så hvis du er herfra og gerne vil donere sten, så kontakt os endelig.

Stendepot ved varmeværket

Hvis Du gerne vil aflevere sten hos os, kan du gøre det her ved varmeværket i Hou. Stenene skal lægges i området markeret med rødt. 

I må meget gerne kontakte os:  Erik Hviid - 20 97 29 12  eller  Søren Bojer - 23 71 82 73

Stenbank, Varmeværket